Ochrana osobních údajů

Používáním internetového obchodu www.wineoffire.cz dává kupující, ale i osoba registrovaná, která kupujícím není, souhlas se shromažďováním a zpracováváním údajů o jeho objednávkách, nákupech a osobních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, telefonní kontakt, emailový kontakt, datum narození, u podnikatelů IČ a DIČ, u právnických osob obchodní firma nebo název, u fyzických osob podnikajících sídlo). Tyto údaje budeme používat pouze pro interní potřebu a nebudeme je předávat třetím osobám s výjimkou předání osobních údajů nutných k doručení zásilek dopravcům, aby mohla být naplněna kupní smlouva. Údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Kupující může prostřednictvím emailu info@wineoffire.cz kdykoliv požádat o změnu či vymazání kontaktních údajů. Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem XXXXXX.